midelein teans

LOGOTYP

Projekt logo dla firmy Midelein Teans.